Utmärkelser under mina 35 års bekantskap med TAXAR

Det har varit en angenäm resa att ha dessa fantastiska taxar. En HOBBY som har gett en fin utdelning: Att jag är på rätt väg med Dessa RÖDA långhårstaxar.

1991 fick jag ”Guldmärket” för förtjänstfull uppfödning

Vi har Högsta utmärkelsen från SVENSKA TAXKLUBBEN 
”Guld Högre Valör” vilka 33 taxar ordnade efter år 2000.
Fick det tilldelat på årsmötet 2001. Jag var den första uppfödare på dvärgar som tilldelats denna åtråvärda utmärkelse.
”Detta glömde Rolf Johansson bort i 100 års skriften” räknas inte vi Långhårsdvärgar??

 SKKs >> Avelspolicy
>> SKKs Registreringsbestämmelser
SVENSKA KENNELKLUBBENS  BRUKSAVELSPRIS MED DIPLOM  
Hanar  
NV-94 SV-95 INT & NORDU(v)CH FINU(v)CH FINV-97 KBHW OCH EUW-97 Bothnias fp Utgårda-Loke S50156/93 rldm   

Tikar  
IntNordu(v)ch  Gnällens Ada s36858/85LN0
(SUJDCH Uffkas Rigmor- SUVCH Uffkas Walde)  

IntNordu(V)ch SE VCH Bothnias ulr Gertrud Rödlöga S13110/98 rldm
(Multich MuliV Bothnias fp Utgårda-Loke Rödlöga-SE V-96 Inter Nos Rozette forBothnia)  

FEM BRUKSUPPFÖDARPRIS SVENSKA KENNELKLUBBEN
två st 1998, ett st 1999 och ett 2005, samt 2013  

SVENSKA TAXKLUBBENS avelspriser  

Även våra hanar har från Svenska taxklubben avelspriser 


GULD, SILVER, BRONS
  

NV-94 SV-95 INT & NORDU(v)CH FINU(v)CH FINV-97 KBHW-97 EW- 97 Bothnias fp Utgårda-Loke rödlöga 50156/93 rldm  

SILVER, BRONS  

INTU(v)CH JWW-98 NORDU(v)CH SEVCH SE&FIN-00 
Bothnias ulr Bothnias ulr Egil Skytten Rödlöga s16927/97rdm
(Multich Multiw Bothnias fp Utgårda-loke Rödlöga-Sv-96 -Inter nos Rozzete for Bothnia)

SV-89, -91,-92,-95 NV-89,-92 NORDV-94, FIN & INT & NORDISK U(v)CH BOTHNIAS cv IKAROS RÖDLÖGA S18125/88 rklm

För Tikarna 


GULD, SILVER, BRONS

IntNordu(v)Ch Gnällens Ada s36858/85 LN
(SUJDCH Uffkas Rigmor- SUVCH Uffkas Walde)

IntNordu(V)ch SE VCH Bothnias ulr Gertrud Rödlöga S13110/98 rldm
(Multich MuliV Bothnias fp Utgårda-Loke Rödlöga-SE V-96 Inter Nos Rozette forBothnia) 

SILVER, BRONSa

SV-96 Inter Nos Rozzete For Bothnia s31288/95 rldm a
Intu(v)ch S&NU(v)ch Bussahagens Cajsa Cavat S28988/89 rldm  a
BRONS  

Intu(v)ch S&NU(v)ch SVCH Bothnias hpa Tilia Gorthon s10467/89 lnm
Su(v)ch Inter Nos Pearl of Bothnia s32790/94 rldm  a

© Design och layout
 BS INFORMATION